Leasing

Oferujemy możliwość leasing sprzętu biurowego już od kwoty 1500 zł netto. Leasingujemy kserokopiarki, drukarki, zarówno nowe jak i używane. Współpracujemy z firmą GRENKELEASING, gdyż procedury przyznawania leasingu są bardzo proste i wymagają minimum formalności.

 

 • finansowanie 100% wartości transakcji
 • brak opłat wstępnych (od 0% do 30%)
 • okres leasingu od 18 do 48 miesięcy
 • bez zaświadczeń o dochodach, niezaleganiu opłat w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędzie Skarbowym


Korzyści płynące z leasingu kserokopiarek

 

 • Możliwość natychmiastowego kożystania z zawansowanych możliwości nowoczesnych urządzeń
 • Mały nakłady własnych środków finasowych
 • Spłata leasingu odbywa się w równych, miesięcznych ratach, co ułatwia planowanie wydatków
 • Zdecydowanie łatwiejsze procedury i wymogi dokumentowe niż w przypadku alternatywnych form finansowania
 • Niższe podatki, gdyż raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu
 • Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od rat leasingowych
 • Urządzenia nie muszą być amortyzowane dłużej niż są efektywnie wykorzystywane
 • Do zawarcia umowy wystarczą tylko dokumenty założycielskie firmy i dwa dowody tożsamości

 

 

Rodzaje oferowanych leasingów
 

1. Tradycyjny

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

 

2. Optymalny

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.